top of page

www.piercing.company

תקנון האתר

מבוא
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לכל המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת מוצרים באתר תהווה הצהרה מצד הרוכש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

• התקנון מהווה חוזה מחייב בין הרוכש לבין החברה.

חשוב לדעת

יש לחטא את העגילים / תכשיטים בטרם שימוש.

יש לחטא את העגילים / תכשיטים מידי פעם בפעם לשמירה על היגיינה וסטריליות של המוצר ושל הגוף.

על הרוכשים האחריות לוודא באם הינם רגישים לסוגי מתכות שונים.

תכשיטים הבאים במגע עם מים ו/או מלחים (כדוגמת שחייה בים) ו/או כימיקלים (כדוגמת כלור במי בריכה, תכשירי גוף, בשמים, זיעה וכו'..)

   עלולים לשנות את צבעם ולכן על העונדים אותם האחריות וההחלטה אם להסירם טרם שימוש.

   "piercing.company" לא תהה אחראית ולא תישא באחריות לכל טענה של שינוי צבע באם תועלה כזו.

הרכישה

• האתר מאפשר לרוכשים קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ. אלא אם צוין אחרת.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.

הזנת פרטים בעת ביצוע הזמנה

על מבצע ההזמנה חלה האחריות להזין פרטים מדויקים של הכתובת המיועדת אליה מבקש מבצע ההזמנה שתישלח ההזמנה, בכלל זה; שם רחוב,  מס' בית,  מס' דירה,  מיקוד (7 ספרות),  עיר/יישוב, ת.ד. (במידה וקיים) ומס' טלפון נייד.

אספקה משלוחים והובלת המוצר

• "piercing.company" עובדת עם חברת "דואר ישראל" לטובת ביצוע המשלוחים. עם השלמת הטיפול בהזמנות המשלוחים מועברים לחברת "דואר ישראל" לטובת שילוחם לנמען עפ"י אופן המשלוח אותו בחר הרוכש בעת ביצוע ההזמנה: משלוח חינם / דואר רשום / דואר שליחים וכו', והחיוב עבור המשלוח (למעט משלוח חינם כפי שהוגדר ע"י החברה) יהיה עפ"י המוגדר והמפורט במחירון המשלוחים כפי שמפורסם באתר.

יצויין ויובהר כי מרגע מסירת המשלוחים לחברת "דואר ישראל" לטובת שילוחם לנמען לא תחול כל אחריות על "piercing.company" והמשלוחים הינם באחריות חברת "דואר ישראל" ובלבד. במידה וירצה המזמין לברר כל סוגייה שהיא בעניין המשלוח שלו, בין אם כאשר המשלוח עדיין עושה דרכו למזמין, ובין אם לאחר הגעתו - בכל אשר קשור למצב האריזה, יפנה המזמין בעצמו ומיוזמתו לשרות הלקוחות של חברת "דואר ישראל".

• החברה רשאית לשנות את תעריפי המשלוחים עפ"י שיקוליה ואינה רשאית לעדכן ו/או לדווח מעבר לפרסום ברור באתר המכירה.
זמני האספקה הינם בהתאם למדיניות חברת "דואר ישראל"- מבצעת המשלוחים בפועל ובכפוף לזמני המשלוחים כפי שמוגדרים על ידם. זמני המשלוח של חברת "דואר ישראל" עלולים להשתנות על ידם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת וזמן המשלוח הקובע יהיה זה אשר עודכן על ידי חברת "דואר ישראל". במידה ויהיה פער בין הזמנים זמן המשלוח הארוך ביניהם הוא הזמן אשר על פיו ייקבע זמן המשלוח. "piercing.company" לא תהה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרמה על-ידי "דואר ישראל" ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

• בתקופת חגים ו/או חופשות ו/או שביתות העלולות לקרות במשק באי אלו ענפים ונותני שרותים ייתכנו עיכובים בקבלת המשלוחים ומובהר בזאת כי אין אתר המכירות "piercing.company" יישא באחריות כל שהיא עקב כך.

• הזמנות שיקלטו במערכת עד לשעה 09:00 בבוקר של יום ההזמנה יטופלו באותו היום. הזמנות שיקלטו במערכת לאחר השעה 09:00 באותו היום יטופלו ביום שאחריי.

• הזמנות שיקלטו במערכת בימי שישי ו/או שבת כמו גם ערבי חג וחג יטופלו ביום העסקים הראשון לעבודה מיד אחרי השבת / חג.

• ימי שישי/ שבת כמו גם ימי חג/ ערבי חג לא יכללו במניין ימי הטיפול ו/או ימי המשלוח של כל אפשרות משלוח כלשהיא שתיבחר ע"י הרוכש.  

• לכל אפשרות משלוח שתיבחר ע"י הרוכש יתווספו 2 ימי טיפול בהזמנה.

אי איסוף של משלוח מסניף דואר ו/או מנקודת איסוף ע"י המזמין

• במקרה של רוכש אשר בחר באפשרות משלוח מסוג "דואר רשום" ו/או כל סוג משלוח אחר הקיים כאפשרות בחירה באתר וחב' "דואר ישראל" החליטה כי אין באפשרותה לספקו (את המשלוח) בתיבת הדואר של הנמען, ו/או לא הצליחו לתאם מסירה מול הנמען, והתבקש הנמען להגיע ולאסוף המשלוח מנקודת איסוף כזו או אחרת כפי שנקבעה ע"י חב' "דואר ישראל" ולא הגיע לאסוף המשלוח כפי שיודע ונתבקש עפ"י הודעות חב' "דואר ישראל" שנשלחו אליו ובמידה והמשלוח יוחזר לשולח, קרי לחב' "piercing.company" , יישא המזמין בהוצאות הנוספות בגין שליחה חוזרת של המשלוח למענו בסך 10 ש"ח דמי טיפול ובתוספת עלות השילוח כפי שתיבחר ע"י המזמין - מאפשרויות השילוח הקיימות באתר.

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הרוכש. החזרת המוצר תיעשה כשהוא לא הושמש ו/או פגום ובאריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובמועד כפי שמצוין בחוק הגנת הצרכן. במקרה של החזרת מוצר שאריזתו נפגמה יחויב הרוכש בעלות אריזה כפי שמופיעה באתר החברה בעת הרכישה (בקטגוריית "אריזות מתנה"). הרוכש ישלח את המוצר באמצעות "דואר רשום" בלבד עפ"י הפרטים הבאים: לכבוד - "piercing.company" ת.ד. 11200 תל-אביב, מיקוד 6111102 . הרוכש יעביר לחברה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני (אימייל) את הוכחת השליחה ומספר המעקב.

• במקרה של ביטול עסקה ולאחר קבלת האישור לכך ורק כאשר יתקבל המוצר חזרה בחברה וייבדק, תזכה החברה את הרוכש בעלות הרכישה של המוצר כפי ששולם על ידו  בניכוי 5% דמי ביטול ותוספת 2% עמלת סליקת אשראי, בתוספת מע"מ כחוק.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהרוכש כבר קיבל את המוצר לרשותו, או במקרה בו חויבה כבר החברה על ידי דואר ישראל בעלות המשלוח גם אם טרם נשלח המוצר פיזית, הרוכש יישא בעלות המשלוח כפי שהוגדר בעת ביצוע ההזמנה, במשלוח חינם יחוייב הלקוח בסך של 8.5 ש"ח דמי ביול, זאת בנוסף לדמי הביטול ולעמלת סליקת האשראי.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר ו/או בחנויות האוטומטיות של החברה ולאחר שהרוכש הציג הוכחת קניה. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בדף "צור קשר" שבאתר.

אחריות ושירות

כל המוצרים עוברים בקרת איכות טרם שליחתם ללקוח.

• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או אשר נגרמו על ידי החברה.
• האחריות תקפה רק לגבי רוכש המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות חנות האתר "piercing.company" והחברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהרוכש להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש לא נכון.
• החברה לא תהה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש במוצר או שימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הרוכש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

אבטחת מידע ופרטיות

• "piercing.company" כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם "piercing.company" ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או פריצה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהה החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם לרוכש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה ע"י צד ג'.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור "שלח" יש בו משום הסכמת הרוכש ל- "piercing.company" או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או מיסרון או אחר, על שירותים ומוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של החברה יש לשלוח בקשה ברורה באמצעות דף "צור קשר" שבאתר. 

באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של "piercing.company".
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, לרבות תמונות/מלל/מידע אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד ממחוזות תל אביב-יפו ובלבד. הקניה באתר מהווה הסכמה ואישור הרוכש לכך.

אספקה משלוחים והובלת מוצר
bottom of page